Stan aktualny


Ustawienie domu zostało skorygowane do kierunków pn/pd/w/z a jego lokalizacja była dodatkowo konsultowana z radiestetą.
Dom stanął na gruncie ze skały wapiennej (od głębokości ok. 80 cm). Przed tarasem od strony zachodniej rośnie kilkupienny klon.

Powierzchnia całkowita domu – 472 m2, użytkowa – 282 m2, gospodarcza – 168,7 m2.
Precyzyjne dane o powierzchniach >>>zobacz plany domu

Konstrukcja domu (bale świerkowe ok. 20 cm grubości) powstała z przeniesionego z Podhala domu powstałego w 1938 roku, z zachowaniem układu pomieszczeń parteru. Wykonawcą rozbiórki starego i budowy nowego domu była ekipa górali. Drewno zostało zabezpieczone Fobosem oraz Bondexem metodą natrysku karcherem. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne zostały natryśnięte również karcherem jedną warstwą góralskiego przepisu z ciemnego oleju skalnego.
Pokryciem dachu jest wysokiej jakości blacha trapezowa firmy BALEX, kolor stalowy, BTU-20 7591 mat. Pod blachą są łaty oraz tzw. membrana; dachu nie deskowano.

Piwnica ma powierzchnię gospodarczą 168,7 m2 (brutto obrys 200 m2), wysokość 2,6 m. Prowadzą do niej wygodne, szerokie schody. Zaplanowano wykonanie windy zewnętrznej (wykonany "wykusz" w obrysie piwnicy od strony południowej domu, patrz plany), dostosowanej wymiarami do europalety. Pomieszczenia mają wentylację kominową oraz dodatkowo z zewnątrz. Jedno pomieszczenie piwniczne, narożne od stodoły, ma dedykowany kanał spalinowy (sauna...?). Kominy zostały wymurowane bardzo starannie zaprawą z drobnym piachem 50/50 używanym do tynków, tak, by kanały spalinowe były szczelne i bezpieczne, aby nie było potrzeby tynkowania ładnej, z czerwonej cegły, murarki kominów. Górna, zewnętrzna część kominów została wykonana z pięknej, poprzepalanej cegły klinkierowej. W centralnym, najmniejszym, pod planowaną kuchnią, pomieszczeniu przeznaczonym na hydrofornię, jest wykonana STUDNIA GŁĘBINOWA (ok. 80 m, woda jest od ok. 30 m).

Wg. indywidualnego projektu zostały wykonane drzwi stalowe, suwane na łożyskach, z odpowiednią konstrukcją, zabezpieczającą możliwość włamania do piwnicy. W podobny sposób zabezpieczony jest „wykusz” windy towarowej.

Pokoje dolne oraz apartamenty górne mają swoje kanały spalinowe.
Kanały wentylacyjne wykonano z wkładów z bloczków betonowych.

Stropy zostały wykonane technologią „Teriva”. Nadproże od frontu domu największego pomieszczenia, pod tarasem (6,5x4,6 m) zostało dodatkowo wzmocnione trzema belkami stropowymi Teriva, aby było możliwe ew. zmienienie jego funkcjonalności na garaż.
Zabezpieczenie zewnętrzne przed wilgocią zostało wykonane bardzo starannie, pod ciągłym nadzorem. Całość prac ma wykonaną dokumentację zdjęciową.

Nie wykonano żadnych instalacji, z wyjątkiem instalacji el. piwnicy z wyprowadzeniem zasilania na zewnątrz oraz na parter.

>>> zobacz strona główna

>>> zobacz dom

>>> zobacz budynek mieszkalno-gospodarczy

>>> zobacz siedlisko

kontakt: januszkoby@o2.pl