Zdjęcia siedliska / okolicy
Widoki przez Wisłę
Mapa siedliska

Latem 2020 nastąpiła korekta geodezyjna - z trzech dotychczas formalnie rolnych działek (pomimo istniejących na nich zabudowań) zostało wydzielone siedlisko o pow. ok. 3700 m2, a pozostałe po podziale działki rolne są mniejsze od 1 ha.


>>> zobacz strona główna

>>> zobacz dom

>>> zobacz budynek mieszkalno-gospodarczy

>>> zobacz siedlisko

kontakt: januszkoby@o2.pl